(1)
Στεφανή Φ.; Τσιλιμίγκας Γ.; Γουργιώτης Α. Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 135-150.