(1)
Αρβανίτης Α.; Γιαννακοπούλου Σ. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 88-107.