(1)
Νιαβής Σ.; Παπαθεοχάρη Θ.; Κοκκώσης Χ. Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 64-87.