(1)
Παπαγεωργίου Μ. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2016, 41-63.