(1)
Αγγελάκης Α.; Γεωργαντάς Η. Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2015, 29-68.