(1)
Σαράτσης, Γιάννης; Πολύζος, Σεραφείμ. Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2015, 82-106.