(1)
Ασπρογέρακας Ε. Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 73-94.