(1)
Σκάγιαννης Π. (Παντελής); Καπαρός Γ. Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2013, 12-65.