(1)
Τοπάλογλου, Λευτέρης; Πετράκος, Γιώργος. Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2009, 32-53.