(1)
Πετράκος, Γιώργος. Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 190-207.