(1)
Σταμπουλής Γ. Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 168-189.