(1)
Πετράκος Γ. Καινοτόμες Online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 124-161.