(1)
Μαρκάτου Μ.-Ε.; Σκάγιαννης Π. (Παντελής). Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 134-167.