(1)
Αγγελάκης Α.; Γεωργαντάς Η. Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 72-107.