(1)
Πετράκος Γ.; Παπαδούλης Α. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 34-71.