(1)
Γοσποδίνη, Άσπα; Μπεριάτος, Ηλίας; Ράσκου, Ελένη. Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 146-173.