(1)
Γοσποδίνη, Άσπα. Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2007, 100-145.