(1)
Διαμαντοπούλου Ε.; Γκόλια Χ.; Λιονάτου Μ.; Παρθενοπούλου Ν.; Πολυράβα Σ.; Φαρδή Ε. Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 95-118.