(1)
Λαϊνάς Ι.; Γεμενετζή Γ. Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 64-94.