(1)
Γουργιώτης Α.; Σαραντάκου Ε.; Στεφανή Φ.; Χαϊνταρλής Μ. Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 42-72.