(1)
Στεφανή Φ.; Τσιλιμίγκας Γ. Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2023, 42-62.