(1)
Μεταξάς Θ.; Λαλένης Κ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2006, 4-37.