(1)
Μηλιώνης Σ. Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2005, 100-127.