(1)
Βαταβάλη Φ.; Μπαζάκα Χ.; Παπαδοπούλου Γ. Β.; Υψηλάντη Ά. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 126-146.