(1)
Γουργιώτης Α.; Κυβέλου-Χιωτίνη Σ.; Λαϊνάς Ι. Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2022, 79-125.