(1)
Ψυχάρης, Ιωάννης. Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2004, 56-79.