(1)
Πετράκος, Γιώργος. Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2004, 6-31.