(1)
Βεζυριαννίδου Σ.; Λαλένης Κ. Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2021, 36-63.