(1)
Γοσποδίνη, Άσπα; Σκάγιαννης, Παντολέων (Παντελής). Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές. ΑΕΙΧΩΡΟΣ 2003, 114-139.