[1]
Τριανταφυλλόπουλος Ν. και Γιαννιού Ά. 2023. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 36 (Ιανουαρίου 2023), 63–85. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981.