[1]
Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν Μ.-Ν. και Κακλαμάνη Σ. 2021. Η εξέλιξη των τύπων διαβίωσης των ηλικιωμένων ηλικίας 80 ετών και άνω στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 186–213. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.867.