[1]
Ζαφείρης Κ.Ν. 2021. Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 156–185. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866.