[1]
Ντυκέν Μ.-Ν., Κακλαμάνη Σ. και Καρκάνης Δ. 2021. Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 83–112. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863.