[1]
Παππάς Β., Σαρδελιάνος Δ. και Κοτζίνος Δ. 2021. Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 32 (Φεβρουαρίου 2021), 6–28. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.860.