[1]
Ασπρογέρακας Ε. 2022. Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα . Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 34 (Ιανουαρίου 2022), 181–211. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.853.