[1]
Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά 2020. Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 30 (Μαρτίου 2020), 6–44. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.51.