[1]
Μιμής Ά. και Στάμου Μ. 2018. Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 27 (Σεπτεμβρίου 2018), 4–20. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433.