[1]
Σταμπουλής Γ. και Νάκου Π. 2016. Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 25 (Ιουλίου 2016), 105–123. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383.