[1]
Ζαμάνη, Αλεξάνδρα, Λαλένης, Κωνσταντίνος, Παπουτσόγλου, Γιώργος και Οικονόμου, Δημήτρης 2016. Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 25 (Ιουλίου 2016), 20–51. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380.