[1]
Στεφανή Φ., Τσιλιμίγκας Γ. και Γουργιώτης Α. 2016. Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 23 (Φεβρουαρίου 2016), 135–150. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371.