[1]
Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η. 2015. Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 22 (Δεκεμβρίου 2015), 29–68. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362.