[1]
Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ. και Τασοπούλου Α. 2015. Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 20 (Ιουνίου 2015), 4–31. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340.