[1]
Γουργιώτης Α. 2014. Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 19 (Νοεμβρίου 2014), 38–57. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334.