[1]
Ασπρογέρακας Ε. 2022. Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 35 (Ιουνίου 2022), 73–94. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270.