[1]
Σκάγιαννης Π. (Παντελής) και Καπαρός Γ. 2013. Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 18 (Νοεμβρίου 2013), 12–65. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264.