[1]
Περάκης Κ. 2011. Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 16 (Νοεμβρίου 2011), 124–141. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2011.253.