[1]
Γεμενετζή Γ. και Μέλισσας Δ. 2023. Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 38 (Νοεμβρίου 2023), 6–10. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911.