[1]
Τοπάλογλου Λ. και Πετράκος Γ. 2009. Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 12 (Μαΐου 2009), 32–53. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187.