[1]
Πετράκος, Γιώργος 2007. Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 190–207. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184.