[1]
Σταμπουλής Γ. 2007. Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. 11 (Νοεμβρίου 2007), 168–189. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.183.